RESPONSABILITAT I PROTECCIONISME EN MATÈRIA ANIMAL

Aquest treball ha estat elaborat per l’advocat de la Generalitat Carles Serrano i Núñez, en el marc de l’activitat formativa que duu a terme l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona mitjançant el curs: “El Dret i els Animals”, que per segon any consecutiu s’imparteix per la institució esmentada (abril a juny del 2016). En el mateix, … Continua llegint RESPONSABILITAT I PROTECCIONISME EN MATÈRIA ANIMAL

ÒRGAN CONSULTIU SUPERIOR DE COMUNITAT AUTÒMA INTEGRAT PER ADVOCATS QUE SÓN FUNCIONARIS DE CARRERA

Sobre les noves Comissió Jurídica Assessora d’Extremadura i Comissió Jurídica Assessora de Madrid Al Diari Oficial d’Extremadura del 29 de desembre de 2015, ha estat publicada la Llei 19/2015, de 23 de desembre, per la qual es deroga la Llei 16/2001, de 14 de desembre, reguladora del Consell Consultiu d’Extremadura. En la mateixa data, al … Continua llegint ÒRGAN CONSULTIU SUPERIOR DE COMUNITAT AUTÒMA INTEGRAT PER ADVOCATS QUE SÓN FUNCIONARIS DE CARRERA

COMENTARI SENTÈNCIA RELATIVA AL COS D’ADVOCATS DE LA GENERALITAT

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar Sentència el 31.07.2015 en el recurs contenciós administratiu núm. 969/2012, interposat contra l’Acord de Govern GOV/28/2012, de 27 de març, pel qual es va aprovar el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració … Continua llegint COMENTARI SENTÈNCIA RELATIVA AL COS D’ADVOCATS DE LA GENERALITAT

La Llei 39/2015 d’1 d’octubre. Article 90: Especialitats de la resolució en els procediments sancionadors

Seguim amb algunes novetats en matèria sancionadora derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, i fem referència en aquest comentari a alguna qüestió que també ens porta a parlar de recurs contenciós administratiu, les previsions de l'art. 90.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Podeu … Continua llegint La Llei 39/2015 d’1 d’octubre. Article 90: Especialitats de la resolució en els procediments sancionadors

La legitimació activa dels partits polítics davant la jurisdicció contenciosa administrativa

En aquest article l’advocada de la Generalitat Berta Bernad Sorjús, analitza l’evolució jurisprudencial en relació a la legitimació dels partits polítics per impugnar els actes administratius i les disposicions de caràcter general, fins arribar a la STS de 3 de març de 2014. Podeu consultar l’article al següent enllaç: Article Berta Bernad La legitimació activa … Continua llegint La legitimació activa dels partits polítics davant la jurisdicció contenciosa administrativa

La recepció a Catalunya del dret a una bona administració: La governança i el bon govern

Aquesta obra del Doctor i Advocat de la Generalitat, Francesc Mancilla, derivada de la seva tesi doctoral, aborda un dels temes més punyents del debat jurídic i polític actual. La democràcia exigeix transparència, ergo, informació verídica, i seguir els procediments clarament establerts a les normes; altrament la presa de decisió es desvirtua i transforma en … Continua llegint La recepció a Catalunya del dret a una bona administració: La governança i el bon govern

Article Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La potestat sancionadora de les Administracions Públiques.

L’entrada en vigor de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, i 40/2015, d’1 d’octubre, implicarà novetats importants quant a l’exercici de la potestat sancionadora de les administracions públiques. D’altra banda, una de les primeres impressions que produeix a qui ha treballat en aquest àmbit la lectura dels articles corresponents és que les dues lleis citades aborden … Continua llegint Article Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La potestat sancionadora de les Administracions Públiques.

EL TC AFIRMA QUE NO HI HA TERMINI PER RECÓRRER LES DECISIONS DESESTIMATÒRIES ADOPTADES PER SILENCI ADMINISTRATIU

El Ple del Tribunal Constitucional ( TC ) ha rebutjat els dubtes de constitucionalitat plantejats pel Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa ( TSJCM ) respecte de l'art . 46.1 de la Llei 29/1998 , de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa ( LJCA ) . Aquest precepte estableix els … Continua llegint EL TC AFIRMA QUE NO HI HA TERMINI PER RECÓRRER LES DECISIONS DESESTIMATÒRIES ADOPTADES PER SILENCI ADMINISTRATIU

Article sobre el Cos d’Advocacia publicat a l’edició electrònica de la Revista Catalana de Dret Públic

A l'edició electrònica de la Revista Catalana de Dret Públic s'ha publicat un interessant article sobre el Cos d'Advocacia de la Generalitat, que han escrit dos companys advocats associats de l'AIAGEC, en Xavier Urios i l'Àngel Egea. Aquest article constitueix la primera aproximació doctrinal al Cos d'Advocacia de la Generalitat, oferint una visió històrica i … Continua llegint Article sobre el Cos d’Advocacia publicat a l’edició electrònica de la Revista Catalana de Dret Públic