Comunicat

La Junta Directiva en representació dels associats d’AIAGEC (Associació Independent d’Advocats i Advocades de la Generalitat de Catalunya) vol manifestar el seu rebuig a les declaracions i afirmacions aparegudes aquests dies en diversos mitjans  de comunicació que qüestionen la professionalitat d’un advocat de la Generalitat i, a més, exigeixen el seu cessament. Els membres del … Continua llegint Comunicat

La Llei 39/2015 d’1 d’octubre. Article 90: Especialitats de la resolució en els procediments sancionadors

Seguim amb algunes novetats en matèria sancionadora derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, i fem referència en aquest comentari a alguna qüestió que també ens porta a parlar de recurs contenciós administratiu, les previsions de l'art. 90.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Podeu … Continua llegint La Llei 39/2015 d’1 d’octubre. Article 90: Especialitats de la resolució en els procediments sancionadors

Article Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La potestat sancionadora de les Administracions Públiques.

L’entrada en vigor de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, i 40/2015, d’1 d’octubre, implicarà novetats importants quant a l’exercici de la potestat sancionadora de les administracions públiques. D’altra banda, una de les primeres impressions que produeix a qui ha treballat en aquest àmbit la lectura dels articles corresponents és que les dues lleis citades aborden … Continua llegint Article Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La potestat sancionadora de les Administracions Públiques.

ENTREVISTA AL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE LLETRATS I ADVOCATS DE LES CCAA

El diari Expansión ha publicat una entrevista al President de la Federació d'associacions de lletrats i advocats de les Comunitats Autònomes de la que l'AIAGEC en forma part. El President de la Federació, Lluis Moll Fernández-Figueres, destaca el treball que realitzen els diferents cossos d'advocats de les comunitats autònomes de gran transcendència "política, mediàtica i … Continua llegint ENTREVISTA AL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE LLETRATS I ADVOCATS DE LES CCAA