L’AIAGEC és una associació sense ànim de lucre formada per advocats i advocades de la Generalitat de Catalunya.

Té com a finalitats prestigiar el Cos d’Advocacia de la Generalitat dins i fora de l’Administració Pública i, de manera especial, en relació amb l’Administració de Justícia. Potenciar la presencia de membres del Cos d’Advocacia en llocs, entitats, organismes que requereixin l’assessorament jurídic o defensa del dret.

Promoure la difusió del dret aplicable a Catalunya, especialment del seu dret propi, mitjançant l’elaboració, publicació i difusió d’estudis i treballs de recerca, l’organització de cursos, jornades i seminaris centrats en aspectes que serveixin per millorar l’exercici de les funcions de defensa i representació, consultiva i assessorament de l’Administració Pública.

L’AIAGEC vol ser un fòrum de trobada i contacte entre els membres del Cos i entre les diverses associacions que tenen lligams amb les atribucions del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya.