El Cos d’Advocats de la Generalitat té atribuït l’assessorament en dret així com la representació i defensa jurídica del Govern de la Generalitat i la seva Administració. Això suposa la representació i defensa de l’Administració de la Generalitat davant els Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional, encara que la majoria d’assumptes es porten davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Es troba distribuït entre la Direcció General d’Assumptes Contenciosos i la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica, on les tasques varien en funció del lloc on s’estigui (representació jurídica davant als tribunals o més funcions d’assessorament). Tanmateix, en cadascun dels Departament que integren el Govern de la Generalitat hi ha l’Assessoria Jurídica dirigida i integrada per advocats de la Generalitat des d’on es fa l’assessorament jurídic en relació amb la matèria pròpia del Departament.

En aquest apartat es pretén, des del punt de vista de la carrera professional, posar a disposició del públic interessat la normativa específicament referida al Cos d’Advocacia de la Generalitat la qual el regula (la llei 7/1996 de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 57/2002, de 19 de febrer on s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya), així com donar tota la informació sobre el procés selectiu d’accés al Cos;  temari, manuals, materials, etc. atès que des de l’AIAGEC és vol dona suport a la preparació i formació de tots aquells que volen preparar-se per accedir al cos.