En aquest apartat, l’AIAGEC vol posar a disposició del públic determinat material doctrinal i jurisprudencial que el pugui ser d’utilitat.

En l’apartat NOVETATS LEGISLATIVES es publicaran totes aquelles disposicions, modificacions i reformes publicades en el DOGC, BOE, DOUE que siguin d’interès legislatiu i informatiu.

Sota el concepte JURISPRUDÈNCIA es publicaran determinades sentències que mereixen una atenció especial per la seva actualitat, per la caracterització de la matèria tractada o per com ha estat considerat el seu objecte, sentències aquestes que procedint dels diferents  àmbits judicials possibles (estatal, de la Unió Europea i internacional) poden recaure o bé tenir alguna incidència sobre el nostre ordenament jurídic.

En l’apartat ARTICLES D’INTERÈS, els advocats i advocades de la Generalitat membres de l’associació, pretenen posar a disposició de la ciutadania articles jurídics i similars (recensions, textos de conferències, informació o noticia sobre material publicat en altres mitjans, comentaris jurídics diversos, etc.), que ells mateixos han elaborat. El seu objectiu últim és complir amb la finalitat que es reconeix a la doctrina científica la qual, si bé no és font del dret, sí que és un mitjà per conèixer aquest o per aprofundir en el seu estudi, ja què treballa sobre fonts però no ho és en si mateixa (Sentència núm. 103/2009 del Tribunal Suprem, Sala 1a, del Civil, de 23 de febrer de 2009).