Entre els fins perseguits per l’AIAGEC s’ha destacar específicament la de prestigiar el Cos d’Advocacia de la Generalitat dins i fora de l’Administració Pública i, de manera especial, en relació amb l’Administració de Justícia; potenciar la presència de membres del Cos d’Advocacia en tots aquells llocs, entitats, organismes i dependències que requereixin l’assessorament jurídic o la defensa del dret; implicar els membres del Cos d’Advocacia amb la societat, per tal d’evitar una conducta de tancament corporativista; constituir un fòrum de trobada i contacte entre els membres del Cos i entre les diverses associacions que tenen lligams amb les atribucions del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya; i realitzar actuacions d’acollida i d’adaptació adreçades als professionals que s’hi incorporen.

En aquest apartat, l’AIGEC posa a disposició del públic interessat els Estatuts de l’Associació, informació sobre l’Escut de l’AIAGEC i sobre els valors i principis que aquest simbolitza, i informació sobre la composició actual de la Junta Directiva de l’AIAGEC.