Jornada sobre responsabilitat patrimonialen l’àmbit del Sector Públic

El divendres 18 de setembre de 2020 es va celebrar en la seu del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona la Jornada sobre responsabilitat patrimonial en l’àmbit del sector públic, organitzada per la Secció de Dret Administratiu de l’esmentat Col·legi i l’Associació Independent d’Advocats de la Generalitat de Catalunya.

La Jornada va ser presentada pel Degà del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona i del Consell dels il·lustres Col·legis d’Advocats de Tarragona, el Sr. Manel Albiac Cruixent i, va comptar amb les intervencions de destacades persones del món jurídic com la Sra. Blanca Corral  Ruiz, responsable del Departament Jurídic de l´Institut Català de la Salut en el Camp de Tarragona; la Sra. Anna Magnet Planas Responsable dels Serveis Jurídics de la Diputació Provincial de Tarragona; la Sra. Mª Luisa Pérez Borrat, Magistrada de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; la Sra. Neus Panyella Carbó, Advocada de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Alfredo Galán Galán, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i membre de la Comissió Jurídica Assessora i, el Sr.Hector Garcia Morago, Magistrat de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Les ponències van abordar la responsabilitat patrimonial des de diversos àmbits ( sanitat pública, Estat legislador, Administració Tributària, actuacions de les Forces i Cossos de Seguretat, anul·lació de llicències urbanístiques i contaminació acústica) i van anar seguides d’un col·loqui en el que es van produir diverses intervencions per part dels assistents.

Cal destacar la qualitat dels ponents provinents de la Magistratura, Universitat, Comissió Jurídica Assessora i Serveis Jurídics de diverses Administracions, entre altres de la Generalitat de Catalunya, així com la acurada organització de la Jornada i, l’interès que en va suscitar entre els assistents , interès que es va fer palès tant en el nombre de participants ( limitat en compliment de les mesures de prevenció de la SARS-CoV-2) com en els col·loquis que es van desenvolupar després de cadascuna de les ponències i on es va suscitar diverses qüestions pràctiques i controvertides.

Finament, la Jornada va ser clausurada pel Sr. Victor Siles i Marc, President de la Associació Independent d’Advocats de la Generalitat de Catalunya.

Ponència-sopar amb el catedràtic Alfredo Galan Galan

El passat 28 de novembre va tenir lloc la ponència del Catedràtic de Dret Administratiu i membre de la Comissió Jurídica Assessora, Alfredo Galan Galan, en la que va tractar “La responsabilitat patrimonial dels Tribunals Administratius de Recursos Contractuals”.

Finalitzada la intervenció del ponent es va obrir un interessant debat entre els advocats i advocades assistents. Tot seguit es va donar pas al sopar en el que vam gaudir de la companyia del catedràtic.

Una vegada més la Junta agraeix la participació i interès dels associats en l’esdeveniment.

Ponència-sopar amb Héctor García Morago, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Continuem amb el cicle de ponències seguides de sopar.

El passat dijous 28 de febrer va tenir lloc la ponència del Magistrat de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Il·lm. Sr. Héctor García Morago, en la que va tractar la invalidació dels instruments d’ordenació urbanística: efectes, conseqüències i pal·liatius

Finalitzada la intervenció del ponent es va obrir un interessant debat entre els advocats i advocades assistents. Tot seguit es va donar pas al sopar en el que vam gaudir de la companyia del ponent.

Una vegada més la Junta agraeix la participació i interès dels associats en l’esdeveniment.

El Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas, s’ha reunit a Sevilla els dies 4 i 5 d’octubre, sota el Títol La representación, defensa y asesoramiento jurídico de las Administraciones Públicas

El Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas, junt amb la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, ha celebrat a Sevilla el passat 5 d’octubre, les Jornadas XXV Aniversario Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, sota el Títol “La representación, defensa y asesoramiento jurídico de las Administraciones Públicas”.

La Jornada ha estat presentada pel President de la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucia i el del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas. A la Taula rodona per tractar la representació i defensa d’Autoritats i funcionaris públics, ha intervenigut l’Advocat de la Generalitat, Director General d’Assumptes Contenciosos, Sr. Xavier Urios Aparisi, que ha compartit Taula amb la Sra. María del Amor Albert Muñoz, lletrada de la Junta de Andalucía, Jefa de Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, i amb el Sr. Luis Fernández Ortea, Advocat de l’Estat.

La jornada ha estat un èxit d’asssistència i participació, s’han desplaçat a Sevilla associats i associades de l’AIAGEC que han tingut oportunitat d’enriquir-se, tot compartint les inquietuds, el coneixement i l’experiència que proporciona l’exercici de la professió, amb advocats i lletrats d’altres CCAA.

IMG_20181006_183154

Ponència-sopar al Círculo Ecuestre amb Joan Ridao.

El passat dijous 14 de juny va tenir lloc al Círculo Ecuestre de Barcelona la ponència del Lletrat del Parlament de Catalunya, Joan Ridao i Martín, en la que va tractar el tema Propostes per a la millora de la participació i la regeneració democràtica.

Finalitzada la magistral intervenció del ponent es va obrir un interessant debat entre els advocats i advocades assistents. Tot seguit es va donar pas al sopar en el que vam gaudir de la companyia d’en Joan Ridao.

La Junta agraeix la participació i interès dels associats en l’esdeveniment. Vist l’èxit, s’obre el cicle de ponències amb intervencions de professionals del dret de reconegut prestigi.

La Junta


Celebrada la Ponència-Debat relativa a la Llei 39/2015

Els advocats de la Generalitat  Rosa Pérez Pablo i  Xavier Uriós, membres de l’AIAGEC, van conduir una ponència- debat sobre “La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, del règim jurídic del Sector Públic: novetats que representen i reflexions sobre la seva aplicació pràctica“el dimarts dia 8 de novembre del 2016, a les 18 h,  al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. (CEJFE)

En aquesta ponència es van tractar diversos aspectes de l’aplicació de les Lleis 39/2015 i 40/2015, la qual cosa va suscitar un debat intens. Els aspectes previstos per ser tractats van ser els següents:

 1. Llei 39/2015, entrada en vigor i producció diferida d’efectes d’alguns preceptes (DF 7a).
 2. La implementació efectiva de la tramitació electrònica.
 3. Llei 39/2015, règim transitori dels procediments (DT 3a).
 4. Llei 39/2015 i 40/2015, àmbit subjectiu d’aplicació; la referència a les entitats de dret privat (art. 2).
 5. Llei 39/2015, la postergació de la norma reglamentària com a norma reguladora de procediments (art. 1).
 6. Des del punt de vista organitzatiu: les oficines d’assistència en matèria de registres i el registre electrònic únic (a 6.5, 12, 16, 27, 66 i DA 4a de la L 39/2015).
 7. L’article 18 de la L 39/2015, col·laboració de les persones.
 8. 39.5 de la L 39/2015, una subespècie del requeriment de l’art. 44 de la Llei jurisdiccional?
 9. Els informes a la L 39/2015; un tertius genus? L’informe que es presumeix preceptiu de l’art. 77.6 de la Llei; importància d’aquest informe.
 10. Sobre potestat sancionadora de les administracions públiques: art. 90 de la L 39/2015, l’executivitat de les resolucions sancionadores.
 11. Sobre potestat sancionadora de les administracions públiques: art. 30 de la L 40/2015, nova regulació de la prescripció.
 12. Model de l’expedient electrònic.
 13. El nou règim de notificacions electròniques.
 14. La còpia autèntica electrònica i el segell d’òrgan. Utilització del codi segur de verificació de signatura.

Celebració del 20è aniversari de la creació del Cos d’Advocacia de la Generalitat

El dia 5 de juliol de 2016, l’AIAGEC va celebrar a l’hotel Barcelona Catedral,  el 20è aniversari  de la creació del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, creació que va tenir lloc  mitjançant l’article 2.1 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’esdeveniment, obert a tots els membres del Cos d’Advocacia amb independència de la seva pertinença o no a l’AIAGEC, va comptar amb una assistència nombrosa que va palesar la maduresa del col·lectiu d’advocats i advocades als quals està atribuït l’assessorament en dret del Govern de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració d’aquesta, i la seva representació i defensa de forma unitària davant els òrgans del poder judicial i d’altres que compleixen funcions jurisdiccionals en totes les qüestions en què tingui interès (art. 1.1 i 1.2 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol).

La importància de la missió encomanada al Cos d’Advocacia de la Generalitat, el qual ha esmerçat tots els esforços possibles per a implementar-la durant aquests 20 anys en els termes deguts a la societat catalana, es posa clarament de manifest en les següents paraules de l’exposició de motius de la Llei 7/1996:

“La subjecció de l’Administració pública a la llei constitueix una de les bases de l’Estat social de dret, d’acord amb el que estableixen els articles 1 i 103 de la Constitució espanyola. L’article 2 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, … reitera el mateix principi, perquè és obvi que l’Administració de la Generalitat s’ha de comportar amb un respecte complert envers les exigències de la legalitat i els interessos dels ciutadans, que són els destinataris de la seva activitat.”

En conseqüència, 20 anys d’existència del Cos acrediten la seva vàlua i, sobretot, la seva importància i utilitat instrumental en benefici de l’interès general a Catalunya, tot el qual justifica a bastament la commemoració duta a terme en la data assenyalada i el discurs de la Presidenta de l’AIAGEC, el qual resta disponible a continuació.

Discurs Presidenta AIAGEC pels 20 anys del Cos


Celebrades les Jornades sobre transparència i legalitat

Els passats dies 18 i 19 d’octubre  del 2012 van tenir lloc a la seu de la Comissió Jurídica Assessora (CJA) les I (Primeres) Jornades sobre Legalitat i Transparència en Temps de Crisi , organitzades per l’Associació d’Advocats de l’Estat, l’Associació Independent d’Advocats/des de la Generalitat (AIAGEC) i pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona (CSITAL).

El president de la Comissió Jurídica Assessora, Sr. Tomàs Font, va ser l’encarregat de donar la benvinguda a les entitats organitzadores i de fer palès el seu agraïment per haver escollit la seu d’aquesta institució per a dur a terme les Jornades.

Les Jornades van ser un éxit de participació amb una gran representació de tots els agents locals i autonòmics organitzadors.

La Consellera de Justícia, M. Pilar Fernández Bozal, va participar en la cloenda i va celebrar les jornades com la visualització d’una col·laboració entre els diferents col·lectius d’advocats de les administracions públiques que fa temps que es persegueix i que es fa realitat “en un moment en què la transparència, la bona governança i el bon assessorament són més necessaris que mai”.

L’AIAGEC va ser representada pels advocats de la Generalitat Berta Bernad, Víctor Siles i Francesc Mancilla, els quals van participar com a ponents en diverses taules rodones.

A l’acte de cloenda també va assistir el president de la CJA, Sr. Tomàs Font; el president de  l’AIAGEC, advocat de la Generalitat, Sr. Xavier Uriós; la presidenta del CSITAL Barcelona , Sra. Maria Petra Saiz Antón, i l’advocat de l’Estat a Barcelona, Sr. Vicente Fenellós.

triptic_transparencia

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s