En el DOGC núm. 8409, de 13 maig de 2021, s’ha publicat la RESOLUCIÓ PDA/1378/2021, de 6 de maig per la qual s’aprova la llista definita de persones aspirants admeses i excloses. En la mateixa resolució es covnvoca als aspirants a la realització de la primera prova el dia 12 de juny. En el següent enllaç podeu veure la resolució del DOGC