Recentment s’ha publicat en la Revista Política Criminal de la Universitat de Talca (Xile) l’article “Redefiniendo los delitos sexuales mediante el uso de sustancias psicoactivas” del que és coautora la nostra companya Neus Panyella.

En aquest artícle s’analitza la figura de la submissió química en els delictes sexuals des de diversos àmbits: en primer lloc, un anàlisi contextual, doctrinal i jurisprudencial de l’article 181.2 del Codi Penal, que regula el delicte d’abús sexual mitjançant submissió química i també els supòsits de vulnerabilitat química (en els que l’origen de la intoxicació és voluntari); en segon lloc, s’examinen alguns supòsits de Dret Comparat, amb la finalitat d’estudiar les diferencies existents a l’hora de tractar aquesta tipologia delictiva. I, per últim, es fa un anàlisi dogmàtic de les diverses qüestions que es plantegen sobre el consentiment sexual.

Podeu accedir a l’article en el següent enllaç