En el DOGC núm. 8227, de 17 de setembre, s’ha publicat la RESOLUCIÓ PDA/2200/2020, de 8 de setembre, per la qual s’aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

En el següent enllaç podeu veure el llistat provisonal d’admesos i exclosos

Els aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud o per complementar la documentació que correspongui