En el DOGC núm. 8200, de 13 d’agost, s’ha publicat la Resolució PDA/2036/2020, de 5 d’agost per la qual es prorroga el termini d’aprovació i publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

Per accedir a la publicació del DOGC cliqueu al següent enllaç