La Sentència del Tribunal Constitucional 65/2020, de 18 de juny resol el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel President del Govern en relació amb l’art. 5 de la LLei del Parlament de Catalunya 17/2017, d’1 d’agost del Codi Tributari de Catalunya i, d’aprovació dels llibres 1r, 2n i 3r relatius a l’administració tributària de la Generalitat. El TC declara la inconstitucionalitat d’alguns preceptes, apartats i incisos, declara altres preceptes, apartats i incisos conformes a la Constitució sempre que s’interpretin en els termes establerts en els fonaments jurídics de la sentència i, desestima el recurs d’inconstitucionalitat en tot el demés (Podeu veure la sentència en el següent enllaç)