El proppassat 28 de juliol es va publicar al BOE la Llei 2/2020, de 27 de Juliol, per la que es modifica l’article 324 de la LECrim.

Amb aquesta modificació s’amplia la instrucció penal fins els 12 mesos amb la possibilitat d’establir pròrrogues successives per períodes iguals o inferiors a sis mesos, sense cap límit.

A més, una de les novetats d’aquesta modificació és que es permet al Jutge instructor la iniciativa de la proposta de les pròrrogues de la fase d’instrucció, acordar-les d’ofici i no només a instancia del Ministeri Fiscal o de les parts.

I per últim, un aspecte molt important a tenir en compte de la modificació es l’entrada en vigor, que és a partir del 29 de juliol, i que afectarà als procediments judicials que es trobin en tramitació.

Podeu veure la reforma en el següent enllaç