El passat 31 de maig de 2018 es va publicar al DOGC la Resolució GAH/1018/2018, de 18 de maig, de nomenament de personal funcionari de carrera del cos d’advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

L’enhorabona als nous advocats i advocades del Cos d’Advocats de la Generalitat, i la benvinguda als nous associats d’AIAGEC: en Gerard Castells Alcubierre; na María Jesús Falcón Perez; na Maria Neus Panyella Carbó i en Rubèn Ramírez Fernández.

Aprofito l’ocasió per destacar que la principal raó de ser de l’AIAGEC, amb gairebé mig centenar d’advocats i advocades de la Generalitat associats, és defensar els interessos professionals, fomentar el prestigi dels membres del cos, difondre el dret aplicable a Catalunya, amb la organització de cursos, jornades i ponències, essent també un espai distès i de trobada dels membres del cos on compartir aspectes de la professió d’interès per al col·lectiu.

L’AIAGEC és una associació creada l’any 2005, durant aquests anys un dels valors que ha inspirat l’actuar de l’AIAGEC ha estat mantenir i fomentar la unitat i germanor del cos d’Advocats de la Generalitat, és per això que les altes en l’associació dels nous advocats i advocades és motiu de gran satisfacció i alegria. Us encoratgem a participar activament a l’AIAGEC, aportant les idees que considereu i efectuant la crítica sempre constructiva, quan ho estimeu oportú.

Enhorabona i benvinguts!!

 Víctor Siles

President de l’AIAGEC