El Govern ahir va aprovar la declaració d’interès públic de l’activitat formativa i de preparació a l’accés a l’oposició del cos d’advocacia impartida per advocades i advocats del cos en el @cejfe. Aquesta declaració reafirma l’aposta  ferma que va realitzar tant l’AIAGEC com el CEJFE i, i conseqüentment el Departament de Justícia (@justiciacat), en impulsar un programa de preparació per l’accés al cos d’advocacia.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ofereix el Programa per a la preparació d’oposicions al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya des del novembre del 2016. Els objectius d’aquest programa són els de facilitar als llicenciats o graduats en dret la preparació de les oposicions d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya. El sistema de formació combina tutories que suposen l’exposició oral dels temes preparats amb anterioritat i sessions conjuntes de correcció dels exercicis pràctics a càrrec d’advocats de la Generalitat. El professorat del programa es troba configurat per professionals membres del cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya,  coneixedors d’aquest  sistema d’oposició.

El desenvolupament de tasques de docència en el marc de l’esmentat programa constitueix una eina clau per a la preparació dels futurs membres del cos d’advocacia de la Generalitat, i cal disposar de professionals qualificats per a la complexa tasca de formació que assumeix  el CEJFE. L’especial idoneïtat dels membres del cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya per a aquestes tasques formatives resulta de la seva especialització professional i dels coneixements i l’experiència assolits en el desenvolupament del seu lloc de treball, així com per ser també coneixedors d’aquest  sistema d’oposició.

La proposta conjunta d’AIAGEC  i CEJFE de promoure un programa públic  suposa coadjuvar a aquells que vulguin participar en el procés selectiu en  igualtat de condicions i facilitar  l’accés a la preparació  arreu del territori.

Celebrem doncs que el Govern, amb l’impuls del Gabinet Jurídic i de @justiciacat, consideri aquesta activitat de preparació d’accés al cos d’advocacia  realitzada per advocades i advocats del cos, d’interès públic  donat que demostra  el convenciment compartit que és important una bona preparació per a afavorir l’excel·lència i la superació de les proves d’accés al cos d’advocacia.