La Junta Directiva en representació dels associats d’AIAGEC (Associació Independent d’Advocats i Advocades de la Generalitat de Catalunya) vol manifestar el seu rebuig a les declaracions i afirmacions aparegudes aquests dies en diversos mitjans  de comunicació que qüestionen la professionalitat d’un advocat de la Generalitat i, a més, exigeixen el seu cessament.

Els membres del cos d’advocacia de la Generalitat som juristes que duem a terme l’assessorament en dret i la representació i la defensa jurídiques del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la seva Administració de forma professional, en plena independència tècnica i autonomia de criteri.

Entenem necessari acudir a defensar la honorabilitat i el saber fer dels membres del cos d’advocacia de la Generalitat, i en concret del nostre company Francesc Claverol, en l’exercici de les funcions de representació, defensa jurídica i assessorament.

Per aquest motiu demanem que es mantingui als membres del cos d’advocacia de la Generalitat, com a funcionaris, al marge del joc polític, ja que en l’exercici de les nostres funcions actuem només al servei de l’interès públic.

La Directora del Gabinet Jurídic ha traslladat el seu recolzament al nostre company Francesc Claverol així com a tots els membres del cos d’advocacia per mitjà de la Presidenta de l’AIAGEC; així mateix, coincideix en la manifestació de deixar al marge de les qüestions polítiques les tasques dutes a terme pels advocats i advocades de la Generalitat, per tal de mantenir  la dignitat i el prestigi  de la funció desenvolupada pels integrants del cos d’advocacia.

 

La Junta Directiva