Es publica al DOGC  número 7356, del 25 d’abril del 2017, la resolució per la qual s’adapta el nomenament d’algunes persones funcionàries del cos d’advocacia, que podeu consultar en aquest enllaç.