ACORD GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

Cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1):
–9 places
–places addicionals (10%): 1
Total de places: 10
Torn lliure: 10 places
Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

oferta places