Tal i com ja es va anunciar per l’Acord de Govern 114/2015, de 21 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015, es va aprovar la dotació de 20  places pel cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya. Durant aquest any 2016 la junta i tots els membres de l’AIAGEC s’han bolcat en diverses actuacions per tal de, en el marc d’una oposició lliure, coadjuvar a aquells que vulguin participar en el procés selectiu en  igualtat de condicions i facilitar  l’accés a la preparació  arreu del territori.

La projecció social d’AIAGEC es configura com un objectiu principal al qual volem dedicar els esforços adients, constituint una de les raons i un dels fonaments de la nostra associació

Ens plau, doncs, anunciar que a partir del 17 d’octubre el CEJFE durà a terme un PROGRAMA per a la PREPARACIÓ d’OPOSICIONS al COS d’ADVOCACIA de la GENERALITAT de CATALUNYA (enllaç a la web del CEJFE). Aquest curs ha estat  gestat i organitzat  conjuntament entre el CEJFE i l’AIAGEC, en un marc de col·laboració encetat fa uns mesos sobre la base del convenciment compartit que és important una bona preparació per a afavorir l’excel·lència i la superació de les proves d’accés al cos d’advocacia.  El sistema de formació combina tutories que suposen l’exposició oral dels temes preparats amb anterioritat i sessions conjuntes de correcció dels exercicis pràctics (escrits processals i dictàmens) a càrrec d’advocades i advocats de la Generalitat. La formació es complementa amb un taller de comunicació oral i un altre taller de tècniques de contenció de l’estrès.

La segona fita que volem posar en coneixement de tots (sobretot a opositors) és l’elaboració d’un manual (dividit en diversos volums) que comprèn tot el temari d’accés al cos d’advocacia, d’acord amb la darrera modificació (Resolució GRI/2973/2015, de 16 de desembre, per la qual s’aprova el temari de l’oposició per a l’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya /DOGC. 7032, 7.1.2016). L’aprovació de la modificació del temari per una banda i el fet que no hi hagi hagut mai cap manual específic per a preparar l’accés al cos, per l’altra,  ens ha decidit a elaborar un MANUAL DE CONTESTACIONS AL TEMARI. Entenem que la publicació d’aquest manual  afavorirà l’accés a uns continguts  rigorosos i de qualitat a tothom que vulgui preparar l’accés al cos d’advocacia. En definitiva, la publicació del manual de contestacions entenem que facilitarà una democratització tangible de l’oposició.

Aquest manual l’estem elaborant advocats  i advocades del cos associats a AIAGEC. El temari del manual s’ha estructurat de forma que  permeti  l’exposició oral de cada tema i epígraf, amb relació a la seva importància i a la seva  dificultat, de forma adequada i equilibrada. Els temes defineixen conceptes i institucions jurídiques de forma correcta i concisa i reflecteixen un raonament sintètic i analític. A més, no cal oblidar que molts temes proporcionen una mostra de les distintes teories doctrinals més destacades així com referències a la jurisprudència, ja que és això el que el tribunal valora en l’examen oral amb ple respecte als principis d’objectivitat, capacitat i mèrit, tal i com especifica l’article 39 del Decret 57/2002 de 19 de febrer. Aquest manual,  esperem que a més de permetre la democratització de la preparació dels exàmens d’accés, s’erigeixi en  guia dels continguts necessaris per accedir al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya i, mitjançant les revisions corresponents, es constitueixi com una important eina.

El primer volum, de Teoria General, ja està disponible a http://www.amazon.es : enllaç per al llibre en versió impresa i enllaç per al llibre en versió Kindle.

2 thoughts on “OPOSICIONS al COS d’ADVOCACIA de la GENERALITAT de CATALUNYA

  1. Teniu disponibles tots els volums del Temari d’Oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya

    1. Hola Eugeni, disculpa, però no ha funcionat bé la web i no ens havia entrat el missatge. Actualment hi ha publicats 4 volums i el 5 està a punt de sortir. trobaràs més informació a l’apartat ACTUALITAT.
      moltes gràcies

Els comentaris estan tancats.