Aquest treball ha estat elaborat per l’advocat de la Generalitat Carles Serrano i Núñez, en el marc de l’activitat formativa que duu a terme l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona mitjançant el curs: “El Dret i els Animals”, que per segon any consecutiu s’imparteix per la institució esmentada (abril a juny del 2016). En el mateix, es posa de manifest la importància i el protagonisme de l’Administració Pública en el que afecta els animals des de la perspectiva de l’ordenament jurídic vigent, fent un examen de la legislació estatal i de la legislació autonòmica, i una referència especial  a la normativa de Catalunya, que se n’ocupen, així com de l’activitat pràctica desenvolupada al respecte per l’Administració estatal, la de les CCAA i la de la Generalitat de Catalunya. En aquest treball, l’autor dóna una importància transcendental a les bases (del coneixement humà) i als fonaments (legals) que emmarquen els objectius i les finalitats que les diferents administracions públiques han de perseguir en la matèria esmentada.   

Podeu accedir a l’article clicant al següent enllaç: Responsabilitat i protecció