En el Número 3 del mes de març de 2016 s’ha publicat a La Revista de Actualidad Administrativa un article de l’Advocat de la Generalitat Víctor Siles relatiu als consorcis del sector públic institucional local. L’article analitza els aspectes més rellevants del règim jurídic dels consorcis previst a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre.