Seguim amb algunes novetats en matèria sancionadora derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre, i fem referència en aquest comentari a alguna qüestió que també ens porta a parlar de recurs contenciós administratiu, les previsions de l’art. 90.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu accedir a l’article de l’Advocada de la Generalitat Rosa M. Perez Pablo al següent enllaç.

Potestat sancionadora2