En aquest article l’advocada de la Generalitat Berta Bernad Sorjús, analitza l’evolució jurisprudencial en relació a la legitimació dels partits polítics per impugnar els actes administratius i les disposicions de caràcter general, fins arribar a la STS de 3 de març de 2014.

Podeu consultar l’article al següent enllaç:

Article Berta Bernad La legitimació activa dels partits polítics