L’entrada en vigor de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, i 40/2015, d’1 d’octubre, implicarà novetats importants quant a l’exercici de la potestat sancionadora de les administracions públiques. D’altra banda, una de les primeres impressions que produeix a qui ha treballat en aquest àmbit la lectura dels articles corresponents és que les dues lleis citades aborden algunes de les qüestions que s’han plantejat com a més problemàtiques a la pràctica, i que s’intenten resoldre de manera definitiva.

Comencem l’anàlisi d’aquesta qüestió per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que regula els principis de la potestat sancionadora en els art. 25 a 31, regulació de principis en els quals, com dèiem, s’aborden algunes de les qüestions que havien plantejat problemes pràctics o dubtes en els últims anys.

L’article complet elaborat per l’advocada de la Generalitat Rosa M. Perez Pablo el podeu consultar al següent enllaç:

Potestat sancionadora oct 2015 v. cat