El passat mes de setembre es va publicar el llibre “Práctica de recursos administrativos y recurso contencioso-administrativo”, editat per Atelier Libros Jurídicos. El llibre ha estat coordinat per Rosa Maria Pérez Pablo i han col·laborat el Fernando Aragonés Seijo, la Berta Bernad Sorjús, l’Anna Maria Burgués Pascual, l’Àngel Egea Llanés, la Pilar García Cruz, el Francesc Mancilla i Muntada, el Jorge Merino Hernández, la Flores Morales Adame, la Mercedes Nieto García, la Imma Puigmulé Recasens, el Víctor Siles Marc i l’Anna Tayadella Prat, tots ells Advocats de la Generalitat.

Es tracta d’un llibre de formularis que pretén recopilar models de general utilització en els procediments de revisió d’actes i disposicions en via administrativa així com els models d’escrits processals més usuals en el marc del recurs contenciós administratiu. També s’inclouen breus comentaris doctrinals i jurisprudencials d’especial rellevància per a la pràctica professional.

Es pot adquirir en qualsevol llibreria jurídica o a través de la pàgina web de l’editorial.

http://www.atelierlibros.es/ficha.asp?producto=62455

Index Llibre formularis