El Tribunal ha acordat la suspensió de la quarta prova de la promoció interna, en compliment de la sentència 275/2008, de 9 d’abril. Més informació a EPOCA o a la www.gencat.cat.