La propera sessió de la XVIIa. Edició del Seminari d’Estudi i Pràctica Jurídica, el títol de la qual és “La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic”, tindrà lloc el divendres 28 de març de 2008.