ORDRE AAR/34/2008, d’1 de febrer, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària.