El Boe del dissabte dia 26 de gener, va publicar el RD 64/2008, de 25 de gener, que aprova el nou reglament general de conductors.