Lectures del segon exercici: 14 de desembre.

Els convocats pel dia 14 de desembre de 2007, a les 10 hores, per llegir el segon exercici de les oposicions d’accés al cos són els següents:

-Yolanda Hernández
-Ignacio López Salvador
-Francesc Mancilla
-Susana Marín
-María Dolores Martínez
-Mireia Monedero
-Flores Morales
-Zoraida Palao
-David Pros

El lloc és el de sempre, a la seu del Gabinet Jurídic a Barcelona. Sort a tots