Es crea la Comissió Espanyola de Dret Internacional Humanitari, mitjançant el RD 1513/2007, de 16 de novembre, publicat avui dilluns, dia 26, al BOE.