RESOLUCIÓ PRE/3449/2007, de 12 de novembre, de convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. PR/003/2007). (Pàg. 47525)