Normativa

La normativa del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya és la següent:
Llei 7/1996, de 5 de juliol, dels serveis jurí­dics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurí­dics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.